ERSÄTTNNGSREGLER

Planerad vård

För dig som är skriven i Sverige gäller samma ersättningsregler för planerad tandvård utförd inom EU. Begreppet planerad innebär att en undersökning med diagnoser har gjorts och att en behandlingsplan upprättats och dokumenterats med journal och röntgenbilder. Detta betyder att du kommer att få tillbaka den del av behandlingskostnaden som försäkringskassan ersätter när du presenterar dina räkningar och journaldokument för dem.

Du som är skriven i Spanien har inte rätt till ersättning för tandvård som utförts här. I Spanien finns ingen subventionerad tandvård


Akut tandvård

Observera att för akut tandvård gäller samma regler som för spanska invånare och spanjoren har ingen subventionerad tandvård så denna behandling berättigar inte till ersättning från försäkringskassan Om du har en reseförsäkring alternativt en hemförsäkring som gäller för akutvård utomlands så kan du söka ersättning hos försäkringsbolaget.